ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น
2021-10-07 10:51:35
  สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ที่มีผลงานกิจกรรมด้านยุวกาชาดไทย สภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2565 โดยจะมีการมอบรางวัลยุวกาชาดดีเด่น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล และประเภทหน่วยงาน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้ที่ http://thaircy.redcross.or.th รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ :
4389_3807.pdf