ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-07-11 10:09:04
  ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังแนบ
ไฟล์แนบ :
6140_ประกาศทุน MPT 2565 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์.pdf
6140_ประกาศทุน MPT 2565 ทุนกิจกรรมเด่น.pdf