การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ
2015-12-24 09:34:53
  ด้วย วช. ได้เปิดรับเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
สนใจเสนอชื่อและจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มฯ ส่งผ่านหน่วยวิจัย ภายในวันที่ 24 เม.ย. 59
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th
หัวข้อ ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ > การรับสมัครรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

หน่วยวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1080_การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ.pdf