โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ วท. ประจำปี 2559
2015-12-24 10:01:16
  ด้วย สวทช. ได้ประกาสรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.
ประจำปี 2559 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี
สนใจส่งข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยวิจัย ภายในวันที่ 20 ม.ค. 2559

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1084_img-151224085733.pdf
1084_img-151224085833.pdf