รับสมัครทุน ASEAN+3 Cross Border Research รอบที่ 4
2016-01-12 10:28:46
  ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) รอบที่ 4
ซึ่งประกอบไปด้วย

1. โครงการแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Inbound Visiting Professor)
2. โครงการแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Outbound Visiting Professor)
3. โครงการวิจัยร่วม (Co-Research)

สนใจสมัครขอรับทุน ผ่านหน่วยวิจัย/หน่วยวิเทศฯ ได้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ หรือ www.cmuic.cmu.ac.th

หน่วยวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1113_1201 - ASEAN+3.pdf