ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"
2016-01-26 09:37:19
  ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้เปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"
สนใจสัมครรับรางวัล/เสนอชื่อ สามารถส่งเอกสารผ่านหน่วยวิจัยได้ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1131_img-160126084052.pdf