ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโทรอนโต
2016-02-12 11:03:43
  ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานฑูต ณ กรุงออตตาวา กับผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย โทรอนโต ประเทศแคนาดา ในความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยร่วมกัน
เพื่อสร้างความเครือข่ายการวิจัยในอนาคต คณาจารย์ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากกระทรวงการต่างประเทศได้โดยตรง โทร 02-2035000 # 13025

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1155_img-160212093657.pdf