โปรแกรม AUN-KU Joint Supervision Single Master Degree Program
2016-02-19 09:17:05
  ด้วย ASEAN University Network และ Kyoto University ได้ร่วมกันจัดทำโปรแกรม
AUN-KU Joint Supervision Single Master Degree Program สำหรับ นศ. ปริญญาโท
ในมหาวิทยาลัยสมาชิก AUN เพื่อดำเนินงานวิจัยภายใต้การดูแลร่วมกันของอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยเกียวโต ใน 3 สาขา ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Food and Water
Resources, Environment and Energy, Public Health ระยะเวลาการศึกษาวิจัย 3-6 เดือน
(ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) สนใจสมัครเข้าร่วมโปรแกรม กรุณาส่งใบสมัคร
เพื่อขอเข้าร่วมก่อนกำหนดการ อย่างน้อย 4 เดือน

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
1168_img-160218181201.pdf