เปิดรับสมัครทุนโครงการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติฯ
2017-01-20 09:49:55
  ด้วย มช. ได้จัดให้มีโครงการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติฯ
ดังนี้ 1. นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) จำนวน 6 ทุน
2. อาจารย์เกษียณอายุ จำนวน 13 ทุน

ทั้งนี้คณาจารย์ท่านใด ประสงค์จะให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดจ้างผลิตผลงาน
กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล ปี 2014 - 2016
- ประวัติและผลงาน
ของ นักวิจัยหลังปริญญาเอก/อาจารย์เกษียณอายุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ rac.oop.cmu.ac.th หัวข้อดาวน์โหลด > งานบริหารงานวิจัย
มายังหน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งศูนย์ฯ ต่อไป

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1541_img-170120091736.pdf