ขอเชิญเข้าร่วม "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560"
2017-02-03 09:23:57
  ด้วย มน. ร่วมกับ วช. และเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน
"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ภายใต้แนวคิดหลัก "CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต
ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม" หมดเขตรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่ 3 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1556_img-170203091622.pdf