ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน สทป.
2017-02-10 16:05:28
  ด้วย สทป. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประจำปี 2561
ให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาสำหรับทำวิทยานิพนธ์ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://dtasc.dti.or.th

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1580_img-170210153816.pdf