ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 3
2017-03-14 08:55:29
  ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (STEP) ได้แจ้ง ปชส. การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
Talent Mobility ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ตามรายละเอียดดังแนบ
ท่านใดสนใจส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว สามารถนำส่งข้อเสนอโครงการผ่าน
หน่วยบริการวิชาการ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1647_img-170314084847.pdf