ทุนการจัดการความรู้การวิจัยฯ ด้านความมั่นคง (วช.)
2017-03-16 11:24:24
  ด้วย วช. ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนฯ
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ตามรายละเอียดดังแนบ
สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถส่งผ่านหน่วยวิจัยได้ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยบริการวิชาการ
053-948284
ไฟล์แนบ :
1656_img-170316105913.pdf