ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
2017-04-25 13:36:15
  วช. ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา
เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th
หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1714_img-170425104023.pdf