ทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา
2017-04-27 09:17:44
  การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2561 ท่านใดสนใจ
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน น.บริหารงานวิจัย ได้ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1717_img-170427085654.pdf