ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป (บริษัทไปรษณีย์ไทย)
2017-05-30 11:18:58
  ด้วยไปรษณีย์ไทย ได้เปิดรับผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกิจการของไปรษณีย์ไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1789_img-170530111829.pdf