ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC Scopus Researcher Awards
2017-07-06 10:25:29
  ด้วย สกว.ได้จัดให้มีสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC Scopus Researcher Awards
และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award ขึ้น
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์
http://asia.elsevier.com/trfohecscopus2018 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1818_img-170706095657.pdf