เชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
2017-07-14 11:40:08
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันฯ
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน"
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1827_img-170714112230.pdf