การเปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC
2017-11-16 13:56:37
  ด้วย STEP ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม ได้ที่ www.step.cmu.ac.th

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1998_img-171116092732.pdf