เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
2017-12-08 14:45:53
  ด้วย ศบว. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
ตามรายละเอียด ดังแนบ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่
rac.oop.cmu.ac.th หัวข้อดาวน์โหลด) ผ่านหน่วยวิจัย จำนวน 3 ชุด
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2018_img-171208151411.pdf