เปิดรับสมัครทุนผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
2017-12-08 14:47:42
  ด้วย มช. ได้เปิดรับสมัครทุน โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2561
1. นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) จำนวน 20 ทุน
2. อาจารย์เกษียณอายุ จำนวน 10 ทุน
คณาจารย์ท่านใดประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยจ้างผลิตผลงาน โปรดพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล ปี 2015-2017 ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก และ
อาจารย์เกษียณอายุ พร้อมแนบประวัติและผลงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://rac.oop.cmu.ac.th/ หัวข้อดาวน์โหลด
ส่งเอกสารทั้งหมดผ่าน หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2019_img-171208151238.pdf