โครงการพัฒนาบุคลากร STEM
2018-01-18 14:46:50
  ด้วย สวทช. ได้เปิดรับสมัครทุนสนุบสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา
ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
STEM Workforce รอบที่ 1
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
05-948284
ไฟล์แนบ :
2067_img-180118144411.pdf