โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript writing workshop
2018-11-12 09:37:25
  “Research and Publication Strategies in the Global Knowledge Economy” โดย Prof. Dr. Kalidas Shetty, จาก North Dakota State University, United States of America ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ :
2432_K2.pdf