ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)
2014-06-26 17:39:00
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557
(ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) สำหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นสมาชิกฯ เพื่อไปทำวิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ณ ประเทศออสเตรีย
โดยรัฐบาลไทย จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท
และรัฐบาลออสเตรียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในออสเตรีย จำนวน 1,090 ยูโร ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “announcement”
ทั้งนี้ โปรดจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 9 ชุด)
และจัดส่งมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
เพื่อให้คณะพิจารณาเสนอชื่อ และจัดส่งเอกสารการสมัคร ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
363_ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปฯ.PDF