รางวัลสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และวิศวกร
2021-07-21 11:05:43
  ด้วย Science Technology Institute ปชส. รางวัล Next ASEAN Innovator และ ASEAN-Rok Pioneer
ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และวิศวกรเพื่อทำวิจัยด้าน วทน. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร
ต้องจบปริญญาเอกและมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ผู้ได้รับทุน จะได้รับเงินรางวัล 12,000 USD และได้เข้าร่วม
สัมมนา ASEAN-Rok Pioneer ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ 1 สัปดาห์ (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://bit.ly/3yxR8pQ
และสมัครโดยตรงภายใน 31 ก.ค. 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3934_ASEANInno.pdf