ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อทำวิจัย และศึกษาระยะสั้น โดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
2014-08-11 17:38:53
  ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับหนังสือจาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program
และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2554
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 2 ประเภท
ดังนี้

1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน
สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 2 ทุน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ
และในการทำการวิจัยชั้นสูง 1 ทุนเพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน
ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 7 ทุน
(สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุน
และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 5 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ทุน 2015 Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program จำนวน 2 ทุน
(สำหรับอาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า
ผู้ทำทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล) เพื่อไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนและสหรัฐอเมริกา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย
วัฒนธรรมหรือการศึกษา ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยังมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
อาคารไทยวา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 21/5 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณธลิสา สรารี ลิกานนท์สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
8281
ไฟล์แนบ :
414_รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visitng Program.PDF