รางวัล Bernd Rode Award 2022
2021-12-20 10:25:37
  ด้วย ASEA-UNINET รับสมัครผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรางวัล Bernd Rode Award 2022
เงินรางวัล 4,500 ยูโร และงานวิจัยในความร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนโดย ASEA-UNINET (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้ประสงค์สมัครรับรางวัลดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งปรากฏในรายละเอียดดังแนบ ภายใน 1 มีนาคม 2565


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
4930_Bernd Rode Award 2022.pdf