ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ NRCT-CASS ประจำปี 2557
2014-10-16 14:49:52
  หน่วยวิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2557
ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS)

มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ทุนละ ไม่เกิน 14 วัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2558
ผู้รับทุนจะรับการสนับสนุน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์ http://www.nrct.go.th
หรือฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 456
หมดเขตปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
053-948284
ไฟล์แนบ :
499_จดหมายแจ้งทุน.pdf