เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร และทุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรของ สวก.
2014-11-18 14:59:17
  งานบริหารงานวิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร และทุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรของ สวก.
ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทางเวบไซต์ที่ www.arda.or.th
ภายในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

หน่วยบริหารงานวิจัย
94-8284
ไฟล์แนบ :
522_7O0U7PS2.pdf