ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบออนไลน์
2014-11-25 16:02:30
  งานบริหารงานวิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบออนไลน์
เพื่อใช้ค้นหาบทคัดย่องานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus
โดยสามารถใช้ระบบได้ที่ http://publication.oop.cmu.ac.th/racpress รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ

งานบริหารงานวิจัยฯ 053-948284
ไฟล์แนบ :
538_0202 ศูนย์บริหารงานวิจัย _ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัย มช.pdf