โจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (สกว.)
2014-12-17 10:22:12
  งานบริหารงานวิจัยฯ ขอแจ้งประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
ในชุดโครงการ "ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Plan Grant Program : IBPG)"
ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ

งานบริหารงานวิจัยฯ
053-948284
ไฟล์แนบ :
560_0302 สวก _ ประกาศโจทย์งานวิจัย 2558 1st.pdf