ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท
2015-01-07 09:16:51
  ทางงานบริหารงานวิจัยขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
(พวอ.) : ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 145 ทุน สนับสนุนทุนฯ โดย สกว.
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หมดเขตรับข้อเสนอโครงการฯ ภา่ยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
(รับสมัครออนไลน์ http://www.rrimag.org/2015/ )

ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rrimag.org หรือ
โทรศัพท์ 086-448-4026-7, 0-2329-8359, 0-2326-4424 และ 0-2329-8362-3 ต่อ 167
โทรสาร 0-2326-4424

งานบริหารงานวิจัยฯ
053-948284
ไฟล์แนบ :
574_0601 สกว _ รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.).pdf