วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตามแนวพระราชดำริ
2015-01-13 10:34:39
  เนื่องด้วย ทาง วช. ได้แจ้งประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ตามแนวพระราชดำริ"
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

คณาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือ
www.prv.nrct.go.th และส่งข้อเสนอโครงการผ่านงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
053-948284
ไฟล์แนบ :
589_0103 วช _ โครงการตามแนวพระราชดำริ.pdf