สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2015-01-13 11:24:36
  เนื่องด้วย ทาง สวก. ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถ ส่งข้อเสนอโครงการผ่านงานบริหารงานวิจัยฯ
ได้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

งานบริหารงานวิจัยฯ 053-948284
ไฟล์แนบ :
590_ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนด้านการเกษตรและอก..pdf