ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
2015-02-05 09:42:43
  งานบริหารงานวิจัยฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
สนับสนุนทุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

คณาจารย์ที่สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการฯ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ชุด
มายังมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุน ผ่านงานบริหารงานวิจัยฯ
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

สนใจดาวน์โหลดแนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ http://www.eppo.go.th

งานบริหารงานวิจัยฯ
053-948284
ไฟล์แนบ :
609_0204 ศูนย์บริหารงานวิจัย _ ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการฯ.pdf