ประชาสัมพันธ์งาน The International Forum of students and young researchers
2015-02-21 14:03:03
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์งาน The International Forum of students and young researchers
ในหัวข้อ “Topical Issues of Rational Use of Natural Resources” ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2558 ณ the University of Mines, St. Petersburg, Russia
มีกำหนดหมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.spmi.ru

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 053-948-281
ไฟล์แนบ :
628_International Forum Contest Topical Issues of Rational Use of Natural Resources.pdf