เปิดรับสมัครทุน "NSTDA Chair Professor", "PTT NSTDA Chair Professor" และ "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2558
2015-04-16 14:46:44
  ด้วยทาง สวทช. เปิดรับสมัครทุน "NSTDA Chair Professor", "PTT NSTDA Chair Professor"
และ "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2558 รวมทั้งหมด จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท
โดยเปิดรับสมัครหนังสือแสดงเจตจำนง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พ.ค. 2558 และเปิดรับข้อเสนอโครงการ
จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ เฟสบุค

งานบริหารงานวิจัย
053948284
ไฟล์แนบ :
703_img-150416141633.pdf