ประกาศรับสมัครทุน พวอ. และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)
2015-05-08 16:24:32
  ด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของ วช.
ได้เปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558 และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)
ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัยฯ
053-948284
ไฟล์แนบ :
757_img-150508160611.pdf