รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น
2015-06-30 15:54:16
  ด้วยศูนย์เครือข่าย Network Center ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสม
ของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร
เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น จำนวน 2 ทุน ระยะเวลาประมาณทุนละ 2เดือน
ณ ศูนย์เครือข่าย EANET ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดเพื่มเติมดังเอกสารแนบ

งานบริหารงานวิจัย
8284
ไฟล์แนบ :
819_รับสมัครบุคลากร ทุนวิจัยระยะสั้น.PDF