เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพฯ
2015-08-31 15:46:13
  ด้วย คณะกรรมการอุดมศึกษา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
คราจารย์ท่านใดสนใจยื่นสมัครขอรับทุน สามารส่งข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 24 ก.ย. 2558

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
893_img-150831151749.pdf