โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
2015-10-07 16:01:13
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ในระหว่างงาน "วันนักประดิษฐ์"
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
2. การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
933_img-151007141325.pdf