เปิดรับข้อเสนอโครงการงานคลินิกเทคโนโลยี และงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
2015-10-09 14:55:11
  ด้วยคลินิกเทคโนโลยี ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการงานคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
ซึ่งรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
ส่งข้อเสนอโครงการผ่านงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เท่านั้น

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
937_img-151009144130.pdf