ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานฯ จำนวน 150 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2022-06-30 09:32:53
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับระบบ GMP
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2022-02-08 15:10:33
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับระบบ GMP
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2022-02-08 15:08:23
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2022-01-21 10:21:24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2022-01-21 09:33:11