ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2018-12-19 08:59:29
 
ไฟล์แนบ :
2535_tor.pdf
2535_spec.pdf
2535_price.pdf