ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-14 15:22:39
 
ไฟล์แนบ :
3428_TOR.pdf