คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ ชั้นที่ 3-4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-15 11:51:42
 
ไฟล์แนบ :
3460_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf