คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนโครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-15 11:52:24
 
ไฟล์แนบ :
3462_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf