คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-19 11:01:52
 
ไฟล์แนบ :
3482_TOR.pdf