คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-19 15:15:12
 
ไฟล์แนบ :
3490_TOR.pdf