คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-19 15:16:22
 
ไฟล์แนบ :
3492_TOR.pdf